Sogend Barzani, Operation 1325

“Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och jag är trött på att höra vad en kvinna ska göra och inte göra.”

Sogend Barzani arbetar som kommunikatör för organisationen 1325:s kansli och dessutom som kommunikatör och projektmedverkare för projektet Diabella. Hela organisationen är baserad på resolution 1325 som är agendan för kvinnor, fred och säkerhet och organisationen arbetar både internationellt och nationellt. De har samarbetspartners i MENA-regionen där de arbetar med  kapacitetshöjande insatser som exempelvis utbildningar inom medling eller hjälper till med handlingsplaner. Medan Diabella är ett nationellt projekt som utgår från resolution 2250: unga, fred och säkerhet och som syftar till att stärka tjejers aktörskap för konfliktförebyggande insatser i Sverige. Tjejerna utbildas inom mänskliga rättigheter, konfliktlösning, interreligiös och kulturell dialog och olika resolutioner och FN-konventioner för att ge dem verktyg att i sin vardag kunna bemöta andra människor utan att ta till konflikt på grund av olikheter. Efter utbildning stöttar organisationen de unga tjejerna att hålla i lokala fokusgruppsdiskussioner, då som Operation1325:s ”Fredsinfluencers”. Tanken med projektet är att dessa tjejer ska kunna vara starka i ett  samhälle som ofta bortser från unga kvinnor i politisk påverkan, säkerhetsarbete och konfliktförebyggande arbete. Sogend berättar för oss att i projektet som hon arbetar med så är de väldigt måna om att trycka på att bara för att det inte är en väpnad konflikt så innebär inte det att man inte kan arbeta konfliktförebyggande. Med projektet vill organisationen åstadkomma en inkluderad och meningsfull representation där tjejers röster finns med i nationella handlingsplaner, att man betonar att det finns ett problem med hedersrelaterat förtryck, rasism, mäns våld mot kvinnor och andra saker som utgör ett säkerhetshot i kvinnors vardag.

Sogend berättar att hon har utländsk påbrå och att anledningen till att hon börjat engagera sig för kvinnors och flickors rättigheter är för att hon har sett hur kvinnor behandlas både i landet som hennes föräldrar kommer ifrån och i Sverige.Hon berättar att hon såg saker när hon var liten som hon reflekterade över att det var fel, och sedan upprepades dessa saker även när hon blev äldre.I svenska samhället pratas det gärna om om hur jämställda vi är när vi faktiskt egentligen inte är det till den graden där alla kvinnor kan få vara sig själva och vara fria från våld, det var där jag började intressera mig för den här typen av frågor, berättar Sogend. “Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och jag är trött på att höra vad en kvinna ska göra och inte göra.”

I FN:s globala mål för hållbar utveckling har vi valt att koppla Operation 1325:s arbete till mål 5: jämställdhet, samt mål 16.7: säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutfattande. Sogend säger att detta absolut stämmer och att dessa två mål är organisationens främsta sakfrågor som de alltid ser till att jobba mot.

Sogend trycker hårt på att kvinnor måste vara med i fredsprocesser för att det ska leda till en hållbar fred. Det räcker inte med att en kvinna sitter vid bordet,de måste vara med på alla nivåer och det måste finnas tillräckligt många kvinnor som sitter vid bordet och pratar om konfliktlösning och gränsdragningar och det är viktigt att det är meningsfullt och inte endast representativt. Och att det inte bara är kvinnor som måste lyftas och aktivt delta utan också unga tjejer och killar. Det är viktigt att unga personers åsikter kommer med för att det är där en förlorar väldigt mycket av vad som kan vara hållbar fred för att alla är så upptagna med fokusera på annat, så det är jätteviktigt att dessa två perspektiv är med. För att få en jämställd värld tycker Sogend att det är väldigt viktigt att alltid applicera ett intersektionellt perspektiv på allt man gör. Dessutom är det viktigt att arbeta mot minskade klyftor inte bara i samhällen men också runt om i världen och att i tidig ålder utbilda människor och lära dem om normkritik, jämställdhet och maktrelationer runt om i världen.

88036867_557964981737392_1825894071881695232_n

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close